Foder för boskap

Kravgodkänt foder

  • torrt hö i rundbal och småbal
  • ensilage i rundbal
  • halm i rundbal och småbal
  • spannmål, korn, havre, vete och råg