Jordbrukskalk

Vi är återförsäljare av jordbrukskalk och strukturkalk åt Svenska Miniral (SMA).

Vi utför spridning av jordbrukskalk för SMA i Gävleborgs- och Dalarnas län

pH värdet skall aldrig understiga 6,5, bör ligga närmare 7 vid odling av vall och spannmål

Tänk på att absolut bästa tidpunkten att sprida kalk är på snön, då kan du så 10 dagar tidigare.

  • Du får bättre och jämnare skörd.
  • Du frigör bunden växtnäring NPK.
  • Du binder tungmetaller.

Rätt pH värde ger

  • snabbare upptorkning på våren
  • bättre struktur, ger mindre dragmotstånd vid kultivering och plöjning
  • jämnare och högre skördar
  • frigör bunden fosfor och kalium
  • minskar kväveläckage, då växten tar upp större delen av tillförd kväve
  • binder tungmetaller