Tjänster Maskinstation

Vi utför nedanstående maskintjänster.

 • snöröjning av vägar, gångvägar och gårdsplaner
 • sandning av vägar, gångvägar och gårdsplaner
 • snöbortforsling
 • lastning av material
 • mindre lyftarbeten
 • rundbalspressning
 • småbalspressning
 • plöjning
 • kultivering
 • harvning
 • fastgödselspridning
 • kalkning
 • transporter av alla slag